Klub založený v roku 1912
Player Categories: Realizačný tím