Klub založený v roku 1912

KONTAKTY

PREZIDENT KLUBU

Eduard Janoško

+421 918 543 915

SEKRETARIÁT KLUBU

Emília Hricová

+421 918 500 732

email: slavojtrebisov@slavojtrebisov.sk

ŠPORTOVÝ RIADITEĽ

Mgr. Martin Čižmár

+ 421 905 831 072