Klub založený v roku 1912

Vedenie klubu

Vedenie klubu

PREZIDENT KLUBU

Kontakt: 0918 543 915

VICEPREZIDENT KLUBU

Kontakt: 0905 208 540

ŠPORTOVÝ RIADITEĽ

Kontakt: 0905 520 140

ŠPORTOVÝ RIADITEĽ MLÁDEŽE

Kontakt: 0905 831 072

PR MANAŽÉR

Kontakt: 0917 772 281