Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Koniec mužského futbalu

Futbalová sezóna 2023/2024 bola nateraz poslednou pre A-mužstvo Slavoja Trebišov. Klub sa po odchode prezidenta klubu a hlavného sponzora Eduarda Janoška neprihlásil do žiadnej súťaže.

Vyjadrenie Eduarda Janoška:

„Po poslednom majstrovskom zápase som sa rozhodol ďalej nepôsobiť pri trebišovskom futbale. Viedlo ma k tomu viacero faktorov. Jedným z nich bol aj slabý divácky záujem zo strany verejnosti. Už minulý rok to bolo na vážkach. V hodine dvanástej aj pod tlakom fanúšikov, ktorí si nevedeli predstaviť zánik mužského futbalu v meste po 111 rokoch, som si povedal, že to ešte skúsime. Futbal sa však v prvom rade robí pre ľudí a trebišovský fanúšik sa rozhodol takto. Nie je to však iba naším problémom, ale celkovým nastavením spoločnosti. Je pravdou, že v ostatnom období som dostal viacero funkcionárskych ponúk aj z iných prvoligových a druholigových klubov, no nemalo to žiaden vplyv na moje terajšie rozhodnutie. Moje srdce stále bilo pre Trebišov a veril som, že sa nám podarí niečo dosiahnuť. Okolnosti však tomu neboli naklonené. Čas ukáže, kam povedú moje ďalšie futbalové kroky. Svoje rozhodnutie som osobne oznámil vedeniu mesta, ktoré ho akceptovalo a v danom momente neprejavilo väčší záujem o pokračovanie mužského futbalu v Trebišove. Podobná situácia tu bola aj pred 9 rokmi, vtedy pán primátor oslovil nejakých ľudí, ktorí prišli k futbalu a postupom času sme sa stali stabilným účastníkom druhej ligy. Verím, že sa to podarí aj teraz, to však už nechám na kompetentných, ako sa rozhodnú. Na záver by som chcel vyjadriť poďakovanie mestu Trebišov a všetkým sponzorom, bez ktorých by účinkovanie v tak ekonomicky náročnej súťaži nebolo možné. Trebišovskému futbalu a ľuďom, ktorým na ňom záleží, prajem všetko iba to dobré.”

Vyjadrenie mesta Trebišov:

„Vážení fanúšikovia trebišovského futbalu!
V predchádzajúcich dňoch prezident FK Slavoj Trebišov pán Eduard Janoško oznámil ukončenie svojho pôsobenia v klube, čo zároveň znamená aj zastavenie jeho finančnej podpory A-mužstva, nevyhnutnej na ďalšie pôsobenie družstva mužov v súťažiach SFZ a VsFZ. Je však dôležité zdôrazniť, že činnosť FK Slavoj Trebišov pokračuje, s podporou mesta, prostredníctvom mládežníckych kategórií, pričom záujmom vedenia samosprávy a poslancov MsZ je naďalej ich podporovať a vytvárať im tak adekvátne podmienky pre kvalitný športový rast. Fungovanie mužského futbalu v podmienkach nášho mesta prechádzalo v minulosti rôznymi obdobiami. Štart poslednej dekády (2015) sa spájal s ťažkými začiatkami v 3.lige a následne, po stabilizácii klubu, s niekoľkoročným pôsobením v 2. lige. Futbal v meste riadi právnická osoba, t. j. občianske združenie Slavoj Trebišov, pričom mesto Trebišov sa kontinuálne, podľa možností a na základe dohody v mestskom zastupiteľstve, podieľalo na financovaní klubu v rámci svojej dotačnej schémy. Aj preto je potrebné hneď v úvode pripomenúť dôležité fakty. Mesto neriadi futbalový klub, ale podieľa sa na jeho činnosti poskytovaním priamej a nepriamej dotácie. Priama sa z pôvodných 77 000 eur v roku 2015 navýšila na súčasných 160 000 eur. Počas posledných 10 rokov vo futbalovom areáli zrealizovalo mesto niekoľko významných investícií na zlepšenie podmienok všetkých kategórií. V spolupráci s podporovateľmi a činovníkmi klubu sa zrekonštruovali a modernizovali priestory pod tribúnou a na prízemí v hlavnej budove (šatne, chodbové priestory, sociálne zariadenia, miestnosti pre trénerov a ďalšie zázemie). Vďaka získaným financiám a spoluúčasti mesta sa vybudovalo ihrisko s umelou trávou v celkovej hodnote takmer 500 000 eur. Po pridelení účelovej dotácie vlády SR (130 000 eur) v roku 2019 sa zrekonštruovala hlavná tribúna a 2 vedľajšie (tzv. korzá), čo bolo licenčnou podmienkou ďalšieho účinkovania mužov v 2. lige. V aktuálnom období sa ukončuje projekt revitalizácie západného areálu, kde vzniknú 2 nové ihriská pre najmenšie kategórie (U6 – U9) spolu so šatňami a ďalšími športoviskami za takmer 130 000 eur.
Mesto Trebišov platí celú réžiu futbalového štadióna – energie, prevádzku, platy zamestnancov. V roku 2019 zaobstaralo moderný autobus, ktorý za zvýhodnených podmienok poskytuje dopravu o.i. pre jednotlivé družstvá FK Slavoj. V priestoroch ubytovne bezplatne poskytovalo ubytovanie pre skupinu hráčov A-mužstva. V porovnaní s mnohými mestami na Slovensku, patríme medzi tie, ktoré, vzhľadom na svoju veľkosť, poskytujú najštedrejšiu podporu športom vôbec.
Doterajší režim fungovania A-mužstva bol stále postavený na spolufinancovaní sponzormi (v poslednej dobe zväčša len činovníci klubu) a mestom Trebišov, ktoré si svoje záväzky plnilo a plní stále v plnej výške. Neprihlásenie sa do súťaží dospelých v nasledujúcom ročníku je dôsledkom nie menšej podpory mesta, ale postupného odchodu všetkých podporovateľov (sponzorov) mužského futbalu. Tak, ako sa vyjadril aj odchádzajúci prezident klubu, výrazne, aspoň v jeho prípade, k tomu prispel nezáujem verejnosti – divákov, keďže návštevnosť platiacich divákov na domácich zápasoch sa pohybovala na úrovni 100 divákov. V minulom roku vydal klub špeciálnu edíciu permanentiek, ktoré si mohli zakúpiť všetci, ktorým záleží na osude trebišovského futbalu. Výsledok … 7 zakúpených permanentiek. Ďalším dôležitým faktom je, že tí, ktorí sa hlásia k tunajšiemu klubu, mohli svoju vernosť prejaviť aj zaplatením každoročného členského príspevku. Z informácií, ktoré máme, neurobil to takmer nik.
Mesto Trebišov nedokáže, vzhľadom na svoje reálne možnosti a súčasnú ekonomickú situáciu, financovať všetky športy v celom rozsahu. Aj preto sa už dlhodobo snaží vytvárať podmienky a financovať všetky mládežnícke športy na území mesta a súbežne postupne modernizovať infraštruktúru, štadióny, športoviská. Činnosť mužských kategórii však bude stále závislá od ďalšieho dofinancovania zástupcami zo súkromného sektora! Čo vidíme ako ďalší problém v dnešnej spoločnosti, zo športu sa vytrácajú aj funkcionári a táto situácia sa odohráva momentálne aj v trebišovskom futbale. Podobné prípady sa odohrali nedávno aj v Nitre, Senici, pred pár dňami v Myjave, predtým v Poprade a i. Zároveň si treba odpovedať na otázku, prečo mužský futbal úplne skončil v mnohých okolitých obciach a mestách (Sečovce, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec).
Za doterajšiu výraznú finančnú podporu treba poďakovať všetkým funkcionárom, podporovateľom, sponzorom, ktorí na chod A-mužstva FK Slavoj prispievali. Osobitné poďakovanie patrí pánovi poslancovi Ing. Jozefovi Gazdagovi, ktorý s tímom ľudí dokázal od roku 2015 postaviť celú činnosť futbalového klubu (aj mládežnícke kategórie) na nohy. Bolo to v čase, keď Slavoj bol vo veľkej kríze a štadión v havarijnom stave. V spolupráci s mestom sa ho postupne podarilo výrazne obnoviť. Poďakovanie patrí aj pánovi Eduardovi Janoškovi, ktorý posledné roky ťahal klub, ako jeho prezident, s mestom a len s torzom funkcionárov a trénerov. A v neposlednom rade treba adresovať slová vďaky poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí predovšetkým od roku 2018 až doteraz sa intenzívne zaujímali o dianie v tunajšom futbale a podporovali ho.
Na záver chceme len zdôrazniť, že činnosť FK Slavoj naďalej pokračuje s podporou mesta v žiackych a mládežníckych kategóriách ich prihlásením sa do súťaží v novom ročníku. Zároveň platí ponuka pre všetkých, ktorí sa hrdo hlásia ku klubu a chcú sa podieľať na jeho podpore – finančnej, dobrovoľnej, funkcionárskej, že dvere doň majú už dávno doširoka otvorené.”

Pridať komentár