Klub založený v roku 1912
Značka

valne zhromazdenie