Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Výzva na zaplatenie členského príspevku

Jednou zo základných podmienok členstva v našom OZ je zaplatenie členského príspevku za bežný rok vo výške 25 Eur. Žiadame preto členov, ktorí nemajú zaplatené členské príspevky za rok 2016 a rok 2017, aby tak urobili do 31.8.2017 a to vkladom do pokladne Slavoja Trebišov, alebo vkladom na účet, č.účtu: 2099538255/0200, IBAN: SK71 0200 0000 0020 9953 8255. Nezaplatením členského príspevku  členstvo v OZ zaniká pre neplnenie si základných členských povinností.

Pridať komentár