Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Mimoriadne zasadnutie OZ

POZVÁNKA

Spravna rada Obcianskeho zdruzenia Slavoj Trebisov si Vas dovoluje pozvat  na mimoriadne Valne zhromazdenie, ktore sa uskutocni dna 24.11.2015 (utorok) o 17.00 hod v malej zasadacke Mestskeho uradu v Trebisove.

Program mimoriadneho Valneho zhromazdenia

Obcianskeho zdruzenia Slavoj Trebisov
konaneho dna 24.11.2015

  1.          Otvorenie
  2.          Volba pracovných komisií a urcenie zapisovatela
  3.          Diskusia
  4.          Volby do spravnej rady OZ
  5.          Navrh na uznesenie
  6.          Zaver

 

Pridať komentár