Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Príhovor prezidenta klubu FK Slavoj Trebišov, Ing. Jozefa Gazdaga

Štart jarnej časti ligy je predo dvermi. Pred jej samotným začiatkom sa však prezident klubu, Ing. Jozef Gazdag prihovára širokej verejnosti.

Vážená futbalová verejnosť,

nová správna rada občianskeho združenia FK Slavoj Trebišov sa ujala vedenia klubu po valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 24. novembra 2015. Odvtedy sa snaží vytvoriť vhodné podmienky hráčom všetkých vekových kategórií. Zapracovalo sa najmä na zložení hráčskeho kádra, ktorý bol po jesennej časti súťaže v zúboženom stave. Do klubu sa vrátili viacerí odchovanci, ktorí opustili klub kvôli nezhodám s bývalým vedením klubu.

Za krátky čas došlo k výraznému posunu aj v oblasti materiálneho zabezpečenia klubu. Rekonštrukciou prešli vybrané priestory v hlavnej budove a časť tribúny, čím sa zvýšili klubové štandardy a komfort či už doplnením športového materiálu alebo kúpou novej tabule časomiery. Zmeny najvýraznejšie na vlastnej koži pocítili najmä mladší dorastenci, ktorí sa dočkali novej šatne so všetkým, čo k tomu patrí.

Zmeny nastali aj v oblasti reklamných partnerstiev a sponzorov. Nové vedenie klubu bolo schopné nájsť podnikateľské subjekty schopné akýmkoľvek spôsobom podporiť reštart trebišovského futbalu. Posunom vpred je aj iná internetová tvár klubu v podobe novej internetovej stránky.

Čaká nás ešte ťažký a dlhý boj o záchranu nie len A-tímu, ale aj dorastencov a žiakov. Spolu s Vami chceme dostať Slavoj tam, kam dlhé roky patril a verím, že sa nám to spoločnými silami podarí.

Ing. Jozef Gazdag
prezident klubu

Pridať komentár