Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Výzva na uhradenie členského príspevku

Vážení členovia OZ SLAVOJ TREBIŠOV a záujemcovia o dianie v Trebišovskom futbale

Milí členovia, dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s uhradením členského príspevku na rok 2016. Výška členského príspevku na r. 2016 je minimálne 25 €, tak ako to bolo odsúhlasené členmi OZ na Valnom zhromaždení ešte minulý rok, dňa 29. júna 2015.

Žiadame Vás preto o zaplatenie členského príspevku minimálne vo výške 25 € na r. 2016 do 30.04.2016 (v hotovosti priamo do pokladne OZ, vkladom, resp. prevodom na účet OZ s oznámením o vykonaní platby, č. účtu: SK 71 0200 0000 0020 9953 8255).

V prípade, ak člen OZ členský príspevok do stanoveného termínu neuhradí, tak podľa platných Stanov OZ SLAVOJ Trebišov, článok 3, odseky 4 a 6,  jeho členstvo zaniká.

AKO SA STAŤ ČLENOM?

Súčasne každému, kto by mal záujem, ponúkame možnosť stať sa členom OZ SLAVOJ TREBIŠOV.  K tomu je potrebné vyplniť tlačivo ,,Žiadosť o členstvo“ a odovzdať ho na sekretariáte OZ (futbalový štadión). Následne Správna Rada OZ rozhodne o prijatí žiadateľa za člena OZ. Žiadateľ rozhodnutie SR OZ obdrží poštou/mailom/telefonicky. Žiadateľ po obdržaní pozitívneho rozhodnutia uhradí členský príspevok a tým sa stáva právoplatným členom OZ.

STIAHNITE KLIKNUTÍM NA: PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OZ SLAVOJ TREBIŠOV

S úctou

Správna Rada OZ SLAVOJ TREBIŠOV

 

Pridať komentár