Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Pomoc klubu v čase pandémie

Vzhľadom na to, že organizovanie majstrovských zápasov na domácom štadióne s plnohodnotnou účasťov našich fanúšikov je v prebiehajúcej sezóne zrejme pasé, rozhodli sme sa dať von aj túto prosbu, ako podporiť fungovanie nášho klubu v čase pandémie.

Každý, kto má záujem podporiť náš klub, môže tak urobiť formou finančného daru vo výške 15€ alebo ľubovoľnou vyššou sumou na číslo účtu:

IBAN: SK 71 0200 0000 0020 9953 8255

Zároveň sa každý darca zapája do žrebovania o celosezónnu permanentku a 5 šťastlivých darcov, ktorí prispejú finančným darom minimálne vo výške 15€ získa:

VOĽNÝ VSTUP NA DOMÁCE ZÁPASY

FK SLAVOJ TREBIŠOV

V NOVEJ SEZÓNE 2021/2022

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na zaplatenie nákladov súvisiacich s organizáciou domácich zápasov a taktiež na zabezpečenie celkového chodu klubu.

Uzávierka pre losovanie je do 14.7.2021.

Do platobného príkazu pri platbe internetbankingom je potrebné uviesť meno a priezvisko darcu, v poznámke: hrám o celosezónny vstup zdarma FK Slavoj Trebišov.

Ďakujeme za vašu podporu! 💛💙

Martin Čižmár

                                                             

Pridať komentár