Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OZ SLAVOJ TREBIŠOV

V pondelok 8. augusta 2016 o 16:30 sa v Šport Club-e uskutoční valné zhromaždenie OZ Slavoj Trebišov. Pozvaní sú všetci členovia, ktorí riadne uhradili svoje členské poplatky. Kto tak ešte neurobil, môže to zmeniť doobeda v kancelárii ekonómky FK Slavoj Trebišov.

Pridať komentár