Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Výzva na zaplatenie členského poplatku

FK Slavoj Trebišov žiada členov, ktorí nemajú zaplatený členský poplatok za rok 2018, aby tak urobili v čo najkratšom možno čase, a to vkladom do pokladne Slavoja Trebišov, alebo vkladom na účet, č. účtu : 2099538255/0200, IBAN: SK71 0200 0000 0020 9953 8255. Nezaplatením členského príspevku členstvo v OZ zaniká pre neplnenie si základných členských povinností.

Pridať komentár