Klub založený v roku 1912

FUTBALOVÝ KLUB SLAVOJ TREBIŠOV

Výzva na zaplatenie členského poplatku

FK Slavoj Trebišov žiada členov, ktorí nemajú zaplatený členský poplatok, aby tak urobili v čo najkratšom možno čase, zaplatením na sekretariáte klubu. Nezaplatením členského príspevku členstvo v OZ zaniká pre neplnenie si základných členských povinností.

Pridať komentár